<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=248680887992775&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

{ Asiakasprojektejamme }

Sentraali

Pitkäjänteisen tavoitteellista sisältömarkkinointia

Strategia • B2B-sisältömarkkinointi • Inbound-markkinointi

Onnistunut sisältömarkkinointi syntyi liiketoiminnan syvästä ymmärryksestä ja loppuasiakkaille merkityksellisen sisällön tuottamisesta. 

(Huom. Sentraalista tuli Dynava, kun Eniro yhdisti asiakaspalveluliiketoiminnat Suomessa ja Ruotsissa)

Miten tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja sitouttaa olemassa olevia?

Tätä yksinkertaista kysymystä kannattaa pohtia digitaalisen tekemisen ääressä. Vastaus on melko selkeä: tuomalla aidosti merkityksellistä sisältöä verkkoon ja varmistamalla, että asiakas löytää sen etsiessään ongelmaansa ratkaisua. Kun keskittyy auttamaan asiakasta, syventää samalla luottamusta. Ja luottamus on sitoutumisen paras kaveri.

Olemme tehneet yhdessä asiakaspalvelun ulkoistusta tarjoavan Sentraalin kanssa tavoitteellista liiketoimintaa tukevaa sisältömarkkinointia useita vuosia. Siinä oleellista on ollut a) tavoitteiden asettaminen, b) kohderyhmien tunteminen sekä c) jatkuva tekeminen ja mittaaminen. Sillä vaikka sisältö on avainasemassa, sen pitää olla myös helposti löydettävissä.

plot-sentraali-dashboard-laptop

Siksi hakukoneoptimointi (SEO) ja -markkinointi (SEM) sekä sosiaalisen median markkinointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen ovat niin tärkeitä. Tavoitteita jatkuvasti mittaamalla voi reagoida nopeasti suuntaan tai toiseen sekä ohjata markkinointia tulokselliseen tekemiseen. Sentraalin kanssa seuranta tapahtuu reaaliaikaisen Plot Marketing Dashboardin avulla, johon rakennamme asiakkaan tarpeiden mukaiset mittarit helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon.

Luottamukseen perustuvassa liiketoiminnassa myyntiprosessi on pitkä. Tavoitteenamme on ollut tukea tätä varmistamalla hyvä näkyvyys ja oikea positiointi potentiaalisille asiakkaille, tuottaa liidejä myynnille sekä jatkuvasti mittaamalla oppia millainen sisältö, mitkä kanavat ja millaiset konversiomallit toimivat eri kohderyhmille.

Lenita Pihl-Salminen, myynti- ja markkinointijohtaja, Sentraali

Strategia ja jatkuva tekeminen

Tavoitteellinen sisältömarkkinointi lähtee strategiasta – mitä liiketoiminnallisia tavoitteita asetetaan ja miten niihin vastataan?

Kun tavoitteet ovat selvillä, kohdistetaan sisältö B2B-ostoprosessin eri vaiheisiin. Sisältöjen tarkoituksena voi olla kasvattaa näkyvyyttä, edesauttaa ostopäätöksen tekemistä tai sitouttaa entisestään asiakkaita.

  • Näkyvyyteen pyritään aiheeseen tutustuttavilla sisällöillä, kuten blogiartikkeleissa jaettavilla vinkeillä.
  • Ostopäätöstä tuetaan arviointia helpottavilla sisällöillä kuten oppailla, asiakascaseilla tai webinaareilla.
  • Sitouttamiseen tähdätään vaikkapa videomuotoisilla ohjeilla, asiakaswebinaareilla sekä asiakaskyselyillä ja -tutkimuksilla ja niiden tuloksilla.

Sentraalille olemme tehneet aiheeseen tutustuttavia blogiartikkeleita, oppaita, trendiraportteja ja tutkimusten tuloksista kertovia artikkeleita. Myös asiakasreferenssejä, videohaastatteluja ja muut online-videoita.

Jatkuvan sisältömarkkinoinnin ohessa erityisen tärkeänä on ollut myynnin edistäminen ja tukeminen täsmäiskuisesti kampanjoilla, joissa hakukone- ja erityisesti LinkedIn-mainonnalla on aktivoitu selkeästi rajattuja kohderyhmiä.

sentraali.fi/ulkoistus

sentraali-logo-white

Myynnin edistämistä tiiviissä yhteistyössä

Meille Plotissa työskentely Sentraalin kanssa on ollut palkitsevaa, sillä Sentraalilla on erinomaisen hyvin ymmärretty digitaalisen markkinoinnin merkitys ja mahdollisuudet myynnin edistämisessä ja tukemisessa.

Tiivis yhteistyö koko Sentraalin myynti- ja markkinointitiimin kanssa ja molemminpuolinen luottamus on tuonut meille syvällistä ymmärrystä Sentraalin liiketoiminnasta, loppuasiakkaiden tarpeista ja Sentraalin heille tuomasta lisäarvosta. Tämä ymmärrys luo puitteet tehdä aidosti liiketoimintaa tukevaa markkinointia, myynnin edistämistä sekä loppuasiakasta auttavaa sisältöä, jolla tavoitetaan potentiaalisia asiakkaita sekä sitoutetaan olemassa olevia.

Yhteistyömme Plotin kanssa on helppoa, huoletonta ja antoisaa. Tiimin ymmärrys liiketoiminnastamme on kääntynyt kerta toisensa jälkeen myyntiämme tukevaksi ja loppuasiakkaitamme puhuttelevaksi markkinoinniksi. Plotissa yhdistyy liiketoiminnan ymmärrys ja näkemys, vahva suunnittelu ja sisällöntuotannon osaaminen sekä erityisen vankka digitaalisen markkinoinnin kokemus.

Lenita Pihl-Salminen, myynti- ja markkinointijohtaja, Sentraali

Esimerkkejä toteutuksista

plot-sentraali-example01
plot-sentraali-example-some1
plot-sentraali-example-some2
plot-sentraali-dashboard-small
plot-sentraali-example02
plot-sentraali-example03

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Kimmoon tai jätä viesti lomakkeella

plot-kimmo-greyscale

Kimmo Vanhakangas
kimmo@plot.fi
+358 45 4909 790